Dostawcą usługi Zasilenia Konta Prepaid jest:

eCard S.A.
Biuro:
ul. Czackiego 7/9/11
00-043 Warszawa

Siedziba:
ul. Arkońska 11
Gdańsk 80-387

NIP: 521-31-03-040
KRS: 0000042304

Biuro Obsługi Klienta:
Telefon: +48 493 44 02
e-mail: prepaid@polpay.net